Disclaimer


Algemeen

Gezonderroken.nl verleent u hierbij toegang tot www.gezonderroken.nl en nodigt u uit om het verhaal te lezen dat leid naar het minderen of stoppen met roken. Gezonderroken.nl behoud het recht om op elk gewenst moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen. Hierover hoeven we u niet te informeren.


Beperkte aansprakelijkheid

Gezonderroken.nl doet wat zij kan om de inhoud van www.gezonderroken.nl actueel te houden en aan te vullen. Toch kan de inhoud van de website onvolledig of onjuist zijn. Er kunnen op de website ook programmeer- en typefouten gemaakt zijn in informatie en beweringen over het roken. U kunt op basis van dit soort fouten geen claim bij Gezonderroken.nl indienen.


Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten liggen bij Gezonderroken.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van onze materialen is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming. Uitzonderingen zijn regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) of als dit bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Bent u van mening dat Gezonderroken.nl uw intellectueel eigendomsrecht heeft geschonden door teksten en / of afbeelding te plaatsen, laat dit ons weten op info@gezonderroken.nl en wij zullen zo spoedig mogelijk een passende oplossing met u hiervoor vinden.

 

Deze disclaimer is opgesteld op 1 augustus 2019